Gói Remap ECU Mitsubishi Triton

10.000.000

Passio Tuning thực hiện Remap ECU trên chiếc Mitsubishi Triton 2.5MT

Kết quả Remap ECU cho Mitsubishi Triton 2.5MT

Khác biệt sau khi Remap Mitsubishi Triton từ 27-33 mã lực tuỳ theo đời xe

Thông số đo đạc trên hệ thống Dyno Mainline

Bản map được custom theo từng xe

Tất cả được thực hiện bởi Passio Tuning

Danh mục: ,
.
.
.
.