Xúc tác nhiên liệu Fitch Fuel Catalyst-F750

16.000.000

Bộ xúc tác nhiên liệu Fitch Fuel Catalyst – Fitch F750 (sản xuất tại Mỹ) công dụng khiến cho nhiên liệu được cháy tối ưu hơn, nhờ đó giảm muội than trong buồng đốt, công suất máy mạnh hơn, giảm mùi hôi khí thải cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Danh mục:
.
.
.
.