Gói Remap ECU Mazda 3 1.5 2018

10.000.000

Passio Tuning thực hiện Remap ECU trên chiếc Mazda 3 1.5 (2018)

Kết quả Remap ECU cho Mazda 3 1.5 (2018)

☑️Thông số đo bản map zin tại bánh là 88.1whp -111Nm

☑️Thông số đo sau khi Remap ECU là 98.4whp- 120 Nm

☑️☑️ Như vậy khác biệt sau khi Remap tăng 10.3hp-9Nm

Thông số đo đạc trên hệ thống Dyno Mainline

Bản map được custom theo từng xe

Tất cả được thực hiện bởi Passio Tuning

Danh mục: ,
.
.
.
.